دکتر محمد مهدی برادران معاونت امور شرکتها و مجامع سازمان اقتصادی در مهر ماه سال جاری از شرکت شهاب یار بازدید بعمل آوردند. در پی بازدید ایشان از قسمت های اداری ، تعمیرگاه و انبار شرکت ، مدیرعامل شرکت شهاب یار به ارائه گزارشی از وضعیت عملکرد شرکت و نیز برنامه های مدون شرکت پرداخت . جناب آقای مهندس عابدی در ادامه به راهکارهای پیشبرد فعالیت شرکت اشاره کرد و گفت یکی از رموز موفقیت این شرکت بررسی شناخت دقیق بازار است تا از این طریق بتوانیم خدمات متناسب با نیاز مشتریان ارائه نمائیم .

446503812 337297

446303671 339016

446627351 338875

446302891 337734

446732205 202340

 

keyboard_arrow_up