مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن صنفی شرکتهای خدمات پس از فروش خودرو به منظور انتخاب اعضا هیات مدیره در ساعت ۱۳ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ در محل دفتر انجمن با حضور اکثریت اعضا تشکیل گردید. در ادامه نسبت به انتخاب اعضای هیات رئیسه مجمع رای گیری به عمل آمد که در نتیجه آقای سید رضا حسینی به عنوان رئیس و آقای دکتر پناهی به عنوان نایب رئیس و آقایان دکتر ولی پور و مهندس توکلی به عنوان ناظر و آقای دکتر غیاثی به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند. پس از آن، دستور جلسه قرائت و برای انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و نیز انتخاب بازرس رای گیری به عمل آمد که مدیران عامل شرکتهای ایساکو، سایپا یدک، امداد خودرو سایپا، بهمن، رامک یدک، شهاب یار، ایرتویا، به عنوان اعضای  اصلی هیات مدیره و کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و امداد خودرو ایران به عنوان اعضا علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند. مدیران عامل شرکتهای امداد خودرو رفاه ایرانیان به عنوان بازرس اصلی و مدیر عامل شرکت دیزل تندر به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

 وفق ماده ۱۸ اساسنامه انجمن مقرر گردید که اعضای محترم هیات مدیره ظرف مدت یک هفته جلسه ای را به منظور انتخاب رئیس، نایب رئیس و خزانه دار از بین اعضای هیات مدیره برگزار نمایند.

4

 

5

6

7

2

3

keyboard_arrow_up