معرفی شرکت شهاب يــار

شرکت شهاب يار (سهامي خاص) در تاريخ ۸۲/۱۲/۲۴ توسط آستان قدس رضوي و با سرمايه اوليه يک ميليارد ريال تـأسيس و تحت شمــاره ۲۱۸۷۴۹ در اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي به ثبت رسيده است. فعــاليت شـرکت شـهاب يار با توجه به ارائه محصولات متنوع شرکت شهاب خودرو به بازار و نياز به مديريت و پشتيباني خــودروهاي مـزبـور مورد نظر بوده است.

سازمان خدمات پس از فروش شـرکت شـهاب خـودرو پس از تعطيلـي شرکت شهاب يدک که تأمين کننده اصلي قطعات و خــدمـات پس از فروش محصولات شرکت شهاب خودرو بوده و در پي خدمات ضعيف شرکت گستـرش خدمات فني ايجــاد گـرديـد که  با تـوجه به ورود محصولات جديد شرکت شهاب خودرو به بازار (با لوگوي رنو فرانسه) و همچنين رقـابت ســاير خودرو سازان در بخش خدمات پس از فروش و الزامات وزارت صنايع در خصوص گسترش مجموعــه هاي خـدمات پس از فـروش ســازنــدگــان خودرو, موجب گرديد تا جهت حضور در بازار و رقابت با ساير توليدکننــدگان خودرو، شـرکت  منــاسبي با مـوضوع فعاليت ارائه خدمات پس از فروش توليدات شرکت شهاب خودرو تأسيس گـــردد.

 

 فعاليت شرکت به موجب اساسنامه عبارتست از :

 ارائه خدمات پس از فروش محصولات شرکت شهاب خودرو قبول نمايندگي اشخاص حقيقي و حقوقـي داخلي و خارجي در کليه امور بازرگاني ، فروش لوازم و قطعات يدکي و ارائه سرويسهاي لازم با ايجــاد تعميرگاههاي مجاز در سراسر کشور و انجام کليه امور بازرگاني اعم از خريد، فروش، واردات و صادرات هر گونه کالا و خدمات.

بطورکلي شرکت شهاب يـار تأمين کننده قطعات و خدمـات پس از فـروش محصـولات شرکت شهاب خودرو شامل قطعات اتوبوسهاي ۲۶۱۲ شهري ديـزلي و گازسوز و ۳۰۱۲  بين شهري و اتوبوس ۱۸ متري يانگ من و ميدل باس و ۲۱۱۱ با مــارک رنو و همچنين قطعات موتورهاي کامينز و شاسي اتوبوسهاي رنو و تــام ميباشد و بعضا نيز تأمين قطعات و خدمات ماشين هاي مخصوص توليد شده تــوسط شرکت شهاب خودرو را عهده دار بوده است . از آنجائي که شرکت شهاب يار قبلاَ در قالب سازمان خدمات پس از فروش شرکت شهاب خــودرو و تحت ضـوابط آن شـرکت فعاليت مي نمود، تأسيس شرکت شهاب يار موجب گرديد تا کليه ساختمانها شامل انبار، ساختمان اداري و تعميرگاه به همراه تجهيزات و ابزار آلات و اثاثه و مـوجـودي جنسي انبــار مربوطه و نيروي انساني شرکت مزبور، در اختيار شرکت جديد التأسيس قرار گيرد.

 

معرفي و تجزيه و تحليل وضعيت بازار شرکت :

   با عنايت به فروش عمده محصولات شرکت شهاب خودرو به وزارت کشور و شهرداريهــا در خصوص اتوبوسهاي درون  شهري و در نهايت مصرف کنندگان اين محصول که شـرکتـهاي واحـد اتـوبـوسراني دولتي و خصوصي ميباشند و از آنجائيکـه شرکتهاي واحد اتوبوسراني دولتي مزبور خود داراي تعميـرگـاه هـاي مجهز جهت تعمير اين محصولات هستند و از طرفي با عنايت به افــزايش دوران گارانتي محصـولات درون شهري از ۰۰۰/۱۰۰ کيلومتر به ۰۰۰/۲۰۰ کيلومتر و يکسـال ونيم به دو سـال و نياز جــدي بـه تـأمين قطعات براي اين دوران و دوران وارانتي ايـن شــرکت تأميـن قطعات و انجــام خـدمات اين دوران از اتوبوسهاي تحويلي را عهده دار است . با توجه با انحصاري بودن عمده قطعات شـامـل قطعـات نيروي محرکه، قطعات ساخت کارخانه مادر و تزئينات و بـا توجه با اينکـــه قيمتهاي فروش اين شـــرکت در اکثر موارد رقابتي ميباشد، حدود ۷۰%  بازار قطعــات اصلي در اختيار شرکت ميباشد، که به شرکتهاي مزبور و شبکه نمايندگيهاي شـرکت در داخل و خارج کشـــور و دارندگـان اتوبـوس بصورت مستقيم فروخته ميشود و همچنين با توجه به مذاکرات و پيگيريهاي مستمر شرکت با مديريت شرکت واحد اتوبوسراني تهران عمده  خريدهاي شرکت واحد تهران در رابطه با اتوبوسهاي شهاب از شرکت شهاب يار صورت گرفته است . محدوده جغرافيايي توزيع قطعات و خدمات ارائــه شــده شـــرکت در داخل کشور شامل استانهاي تهران، اصفهان،  قــم، آذربايجان غربي و شرقي ، زنجان ، خـراســان، ايلام، خوزستان، کـرمانشاه ، کرمان و اهواز مي باشـــد .

 

 روشهاي فروش قطعات و خدمات شرکت در داخل کشور به شرح زير ميباشد :

ـ فروش بطور مستقيم و بصورت نقدي.

ـ فروش بطور مستقيم با تعيين خط اعتباري.

ـ فروش بطور مستقيم بصورت تعيين سقف اماني.

قيمت فروش قطعات خريـداري شده از داخل کشـــور با ۱۰% الي ۲۵% سود تعيين و در خصوص قطعات وارداتي با توجه به ارزش جايگزيني قيمت تعيين گرديده است.

قيمت گذاري فروش قطعات و تعديل قيمت بر اساس آخرين نرخ خريد قطعات بوده ليــــکن تغييرات  نرخ ارز ( نـرخ بـرابري يورو در مقابل ريال) قيمت جـايگزيني قطعات موجود را بعضا” مورد  نوسان قرار مي دهد .

  

 

 

 

keyboard_arrow_up